Třetí souhlas olomouckých magistrátních památkářů pro Šantovka Tower

3. června 2016 vydal Odbor památkové péče olomouckého magistrátu v pořadí 3. souhlasné stanovisko památkářů pro Šantovka Tower. 

Dokument je k dispozici zde: http://www.proolomouc.cz/…/2016/07/stanovisko-STW-Kauerova-…


NPÚ ÚOP Olomouci zaslalo dne 22. června 2016 Krajskému úřadu v Olomouci podnět k přezkumu.

První dojem z listování 48 stranami dokumentu je, že daleko víc než o běžné posouzení stavebního záměru z hlediska památkové legislativy jde o argumentaci zkušeného právníka ve prospěch stavby. Prosíme proto odbornou veřejnost z oborů památkové péče, urbanismu a správního práva o vaše komentáře.


Dvě předchozí stanoviska památkové péče olomouckého magistrátu zrušil pro nezákonnost krajský úřad a potvrdily to tato následující řízení:

• první rozhodnutí KÚOK ( ze dne 23.1. 2014, čj. KUOK 8022/2014)

se vztahuje k první variantě rozhodnutí Magistrátu města ve věci Šantovka Tower (závazné stanovisko ze dne 3.10. 2013,čj. SMOL /183376/2013/OS/PP/Ka). Proti rozhodnutí byla uplatněna u krajského soudu žaloba, která byla zamítnuta (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.4. 2014 č.j. 22 A 39/2014 – 44), následně byla podána kasační stížnost, která byla také zamítnuta (rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 8. července 2015, č.j. 10 As 97/2014 – 127)

• druhé rozhodnutí KÚOK (ze dne 12.2. 2015, č.j. KÚOK 14886/2015) se vztahuje k druhé variantě rozhodnutí magistrátu města ve věci Šantovka Tower. Proti rozhodnutí byla podána ke krajskému soudu žaloba, soud žalobu odmítl (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.5. 2015, č.j. 65 A22/2015-54)s tím, že odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury, dále bylo podáno odvolání k Ministerstvu kultury, který jej zamítl jako nepřípustné (rozhodnutí ze dne 8.6. 2015 č.j. MK 34 601/2015 OPP), žadatel podal proti zamítnutí odvolání rozklad. Ministr kultury dne 21.10.2015 pod č.j. MK 62770/2015 OLP odložil podnět k povedení přezkumného řízení.

• dne 22.9.2015 podala Office Park Šantovka s.r.o. ústavní stížnost proti rozsudku NSS ze dne 8.7.2015 č.j. 10 As 97/2014-127 a usnesení KS ze dne 10.4.2014 č.j. 22 A 39/2014-44. Nález ústavního soudu spisová značka: I.ÚS 2866/15 ze dne 14. 3. 2016 - ústavní stížnost byla zamítnuta.

komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment