Proč je v domě důležitý dostatek oken


Pokud si vybíráme nový dům Äi byt, ve kterém budeme bydlet v nejlepším případÄ› po mnoho následujících desetiletí, je jasné, že se budeme muset zaměřit na mnoho detailů, abychom vybrali ten pro nás nejvhodnÄ›jší. OvÅ¡em jsou vÄ›ci, které pÅ™i tom zanedbáváme, aÄkoliv jsou pomÄ›rnÄ› důležité. A jednou z nich je i dostatek oken.

 

v domě by mělo být hodně oken

 

To se může na první pohled zdát zvláštní, koneckonců pokud v nÄ›jaké místnosti okno není, můžeme zkrátka použít umÄ›lé osvÄ›tlení. Navíc je s nimi práce, neboÅ¥ je potÅ™eba je pravidelnÄ› Äistit, o praní záclon a závÄ›sů ani nemluvÄ›. PÅ™esto je to jedna z mála oblastí, kde platí, že Äím více, tím lépe. Abychom tomu porozumÄ›li, musíme se podívat, co vÅ¡e nám nabízí.

 

V první Å™adÄ› je to svÄ›tlo. To sluneÄní má totiž vlastnosti, které to umÄ›lé zkrátka nedokáže ani pÅ™i nejlepší snaze replikovat. A my lidé jej zkrátka potÅ™ebujeme, a to v co nejvyšší možné míře, zvláštÄ› pak v zimÄ›, kdy je ho pomálu. Čím víc svÄ›tla máme, tím lépe.

 

panelák je z velké Äásti tvoÅ™en okny

 

Dále je to také výmÄ›na vzduchu. I ta je důležitá, neboÅ¥ vydýchaný vzduch nejen ovlivňuje naÅ¡e soustÅ™edÄ›ní, jak dobÅ™e vÄ›dí například Å¡koláci, ale může být také nebezpeÄný. Proto se doporuÄuje, aby i v zimÄ› bylo vÄ›tráno alespoň pÄ›t minut dennÄ›. ÄŒerstvý vzduch, byÅ¥ chladný, nám totiž jen prospÄ›je.

 

Zdaleka nejdůležitÄ›jší je vÅ¡ak fakt, že pÅ™ináší dobrý způsob, jak se zbavit pÅ™ebyteÄné vlhkosti, zvláštÄ› pokud máte dům zateplený. Pak tato totiž nemá jak uniknout, a tak může velmi snadno vzniknout na zdech plíseň, což je nÄ›co, co v žádném případÄ› nechceme. PÅ™i pravidelném vÄ›trání se vÅ¡ak vlhkost dostane otevÅ™eným oknem pryÄ.

 

Proto, i když je s nimi práce, je mnohem lepší preferovat bydlení s velkým množstvím oken. Nepříjemnosti jsou totiž naprosto zastínÄ›ny benefity, které to pÅ™ináší. Je jen Å¡koda, že si to doposud mnoho lidí neuvÄ›domuje. Mnohdy pak totiž úplnÄ› zbyteÄnÄ› trpí.