Druhý otevřený dopis členů KAO primátorovi, radním a zastupitelům města

Vážený pane primátore,

vážení radní a zastupitelé města Olomouce,

je to více jak 5 let, co jsme jako profesní skupina otevřeným dopisem naléhavě žádali vaše předchůdce o ochranu města před záměrem vybudovat v blízkosti historického centra výškovou stavbu "Šantovka Tower".

Měli jsme 3 hlavní důvody, pro které stále považujeme tuto stavbu za nežádoucí:

1) nevratně poškozuje urbanistické a architektonické hodnoty, kulturní dědictví

2) je v rozporu s pravidly

3) je neetická

Vaše neochota přijmout změnu územního plánu, která by konečně odvrátila tuto hrozbu, je pro nás velikým zklamáním.

Obzvláště bolestné je opakované selhání nevyšší autority ve vedení města, po Martinu Novotném, Martinu Majorovi i Vás, pane primátore Antoníne Staňku.

Kdo jiný by měl dokázat chránit město před jeho zbytečným poškozením, zvláště, můžete-li se opřít o celou řadu objektivních faktů, odborných posudků, včetně jednoznačného stanoviska Ministerstva kultury, které je zřizovatelem státní památkové péče.

Od naší první výzvy uběhlo bez mála dva tisíce dnů. Podle našich informací je otázkou již jen pouhých desítek dnů, kdy svým dosavadním postojem umožníte investorovi dokončit územní řízení, ve kterém mu bude nevratně otevřena cesta k naplnění jeho záměru.

Pane primátore, v těchto dnech jste převzal do své péče ministerstvo kultury. Je to podruhé v novodobých dějinách, po osvíceném Pavlu Dostálovi, kdy je kultura svěřena opět do rukou Olomoučana. Nedovolte prosím, aby toto období bylo spojováno se selháním elit, neschopných chránit jedinečné kulturní dědictví tohoto krásného města.

V Olomouci 12. července 2018

Hana Bělařová, Tomáš Borek, Petr Daněk, Stanislav Duroň, Jiří Finger, Pavel Fryčák, Michal Giacintov, Pavel Grasse, David Helcel, Vít Janků, Vojtěch Jemelka, Daria Johanesová, Radek Liška, Martin Lubič, Tomáš Machovský, Petr Malý, Miroslav Malý, Jan Mléčka, Petr Nosál, Marek Novák, Milan Obenaus, Tomáš Pejpek, Jan Polách, Pavel Pospíšil, Jan Pospíšil, Otto Schneider, Petr Skoumal, Jan Šmoldas, Ondřej Spusta, Stašek Žerava

Památkový ústav označil olomoucký magistrát za systémově podjatý v kauze Šantovka Tower


Olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu vzneslo námitku systémové podjatosti olomouckého magistrátu při posuzování návrhu stavby Šantovka Tower. Podjatost magistrátu vidí v nedávno zveřejněném obsahu smluv mezi Statutárním městem Olomouc a firmou SMC Development - smlouvy z roku 2010 pod hrozbou sankcí zavazují město Olomouc podporovat novou výstavbu na ploše areálu starého Mila. Památkový ústav uplatnil námitku podjatosti ve více než půl roku se vlekoucím přezkumu v pořadí třetího souhlasu magistrátních památkářů se stavbou Šantovky Tower. Dva předchozí souhlasy zrušil krajský úřad (před reorganizací odboru kultury v r. 2016).

NPÚ mimo to urguje pomalý postup magistrátu v řízení o platnosti ochranného pásma MPR Olomouc. Poukazuje na to, že se tak blokuje přezkum třetího, dle názoru NPÚ nezákonného souhlasu magistrátních památkářů se stavbou Šantovky Tower.


Existuje právně Ochranné pásmo MPR Olomouc?

V současné době probíhá na olomouckém magistrátu řízení o určení právního vztahu OP MPR. Jinými slovy, posuzuje se, zda právně existuje ochranné pásmo Městské památkové rezervace Olomouc. 

Již v létě loňského roku podal Office Park Šantovka, s.r.o. krajskému úřadu návrh na vymezení ochranného pásma MPR Olomouc, neboť dle názoru společnosti toto právně neexistuje. 

Jedná se o velmi důležité řízení, které se týká nejen Šantovky Tower, ale dotýká se práv stovek vlastníků nemovitostí ležících v OP MPR i legitimity dosavadní právní praxe památkové péče. 

Jedním z důležitých podkladů, o které se rozhodování úřadů dosud opíralo, je právní rozbor z roku 2008.


Informace o Šantovka Tower, OP MPR a smlouvě o tramvajové trati z r. 2010


Dokumenty o přezkumném řízení k souhlasu památkové péče pro Šantovka Tower, o ochranném pásmu Městské památkové rezervace a ke smlouvě mezi městem a SMC Development a.s. z r. 2010, získané z magistrátu na základě žádostí o informace:
• žádost
• rozhodnutí 
• informace ze stavebního úřadu - řízení o výjimce z odstupových vzdáleností
• informace z odboru památkové péče magistrátu - o přezkumném řízení k ŠTW a řízení o ochranném pásmu MPR
• informace z magistrátu o memorandu SMC Development


Smlouva mezi městem a SMC Development a.s. z r. 2010 o tramvajové trati, zavazující město k podpoře stavby městské čtvrti (kde je navržena Šantovka Tower):
• smlouva schválená zastupitelstvem a důvodová zpráva
• projednání smlouvy v zastupitelstvu 14. 9. 2010 - bod jednání č. 15, str. 31
• hlasování zastupitelstva o smlouvě - hlasování č. 21


Dokumenty o přezkumném řízení k souhlasu památkové péče pro Šantovka Tower a o ochranném pásmu Městské památkové rezervace získané z NPÚ Olomouc na základě žádostí o informace:
• dotaz NPÚ Olomouc ohledně průběhu přezkumného řízení
• žádost NPÚ Olomouc o prověření naplňování usnesení proti nečinnosti krajského úřadu
• žádost NPÚ Olomouc o informace na odbor památkové péče magistrátu k OP MPR
• odpověď odboru památkové péče magistrátu k OP MPR

Soutěž STAVBA ROKU 2016

Na podzim minulého roku byla vyhlášena aktuální soutěž o Stavbu roku 2016 olomouckého kraje, dovolujeme si upozornit na uzávěrku příjmu přihlášek, která je 30.1. Případné dotazy rád zodpovím obratem nebo telefonicky.   Mgr. Petr Nasadil sekretariát soutěže Omnis Olomouc, a.s. Horní lán 1310/10a 779 00 Olomouc tel: 588 881 422/608 711 422 e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. http://www.omnis.cz

Šantovka Tower: památková inspekce Ministerstva kultury se bude zabývat podnětem spolků


Podnět spolku Za krásnou Olomouc, asociace ASORKD a iniciativy Občané proti Šantovka Tower zaslaný památkové inspekci, která dozoruje činnost státní památkové péče, přinesl pozitivní reakci. 

Památková inspekce přešetří dodržování památkového zákona orgány památkové péče na olomouckém magistrátu a kraji a podnět předává i Ministerstvu vnitra, které dozoruje výkon veřejné správy.


Tisková zpráva ZKO, ASORKD a Občané proti Šantovka Tower

Spolky Za krásnou Olomouc, Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR a iniciativa Občané proti Šantovka Tower si Vás dovolují informovat o dvou aktuálních událostech, které provázejí snahu prosadit stavbu výškové budovy Šantovka Tower u olomouckého historického jádra. 


 


Spolek Za krásnou Olomouc a
Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR podaly společně 1. 8. 2016 podnět Památkové inspekci Ministerstva kultury ČR, aby vykonala kontrolu a dohled nad dodržováním zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících předpisů na Krajském úřadě Olomouckého kraje a Magistrátě statutárního města Olomouce se zvláštním zřetelem na kontrolu postupu orgánů památkové péče při posuzování záměru stavby Šantovka Tower situovaného v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc.

K tomu Martina Mertová (Za krásnou Olomouc) uvádí:  Oba spolky, které se zabývají ochranou a rozvojem kulturních, architektonických a historických hodnot, k podání podnětu vedla obava ze selhávání státní památkové péče v Olomouci, která za 3 roky nedokázala odborně posoudit návrh výškové budovy Šantovka Tower.
 
Šantovka Tower je plánovaná obytná věžová budova o výšce 78 m. Její výška má být stejná, jakou má věž olomoucké radnice. Stavba má mít nesrovnatelně větší objem než věže historické Olomouce a kontrastní tvar. Má stát na jižním okraji centra v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc.
Má stát ve stejné vzdálenosti od radnice jako nejvyšší olomoucká dominanta - hlavní věž katedrály sv. Václava. Navržena je také v pohledovém průsečíku hlavních městských tříd. Kontinuita historické struktury města, pro níž je její památková hodnota tak vysoká, by byla stavbou jednorázově poškozena.
 
3. června 2016 vydal Odbor památkové péče olomouckého magistrátu v pořadí třetí souhlasné stanovisko k záměru výškové stavby Šantovka Tower. Dvě předchozí stanoviska zrušil pro nezákonnost Krajský úřad Olomouckého kraje a potvrdila to řada následujících řízení. Při posuzování záměru stavby nebyly posouzeny odborné argumenty a rozhodování olomouckého magistrátu provází opakované porušování zákonů a ústavních principů, které garantují občanům rovné zacházení, předvídatelnost práva a brání úřadům v libovůli.

Nejedná se o jediný případ, kdy památková péče v Olomouci rezignuje na objektivní a férové posuzování stavební činnosti ekonomicky silných a vlivných stavebníků (více je rozvedeno v podnětu). Obavy vzbuzuje také organizační a personální politika na zdejších úřadech.

V uplynulém roce byla na magistrátu potvrzena výběrovou komisí, ve které nebyl jediný odborník na památkovou péči, ve funkci úřednice vydávající opakovaně nezákonná stanoviska k Šantovka Tower. Při dubnové reorganizaci na krajském úřadě byl zrušen odbor kultury a orgán památkové péče přišel o odborné vedení. Kompetentní památkáři přišli o pravomoc vydávat rozhodnutí a podle zatím neověřených informací byli pracovníci z bývalého odboru kultury vyloučeni z dalšího přezkumného řízení, které nyní probíhá.

Pavel P. Ries vysvětluje, proč Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR do věci nově vstupuje: "Olomouc chápeme jako kulturní dědictví státu. Jestli se zničí Olomouc, není to jen otázka olomouckého kraje a Olomoučanů. Vidíme v tom také jednoznačný případ nefunkční dvojkolejnosti památkové péče".Iniciativa Občané proti Šantovka Tower v reakci na úterní jednání městské rady protestuje proti dalšímu odkladu přijetí stavební uzávěry na stavebních pozemcích Šantovka Tower.
 
Na těchto pozemcích byla k 1. 1. 2016 soudně zrušena výšková regulace územního plánu - jedná se o jediné pozemky ve městě, kde nyní výškové omezení nepalatí. Město připravuje změnu územního plánu, její dokončení a přijetí ale zatím není v dohledu. Stavební zákon na takový případ pamatuje a nabízí k ochraně území před stavbami, které by mohly něčemu nebo někomu škodit nebo bránit, institut stavební uzávěry. Přijmout stavební uzávěru na dobu, než bude obnovena regulace územního plánu, doporučil Olomouci loni
v září Nejvyšší správní soud. Uzávěru, jejíž přijetí obvykle trvá asi 3 měsíce, Olomouc neúspěšně připravuje již devátý měsíc.
 
Stejně jako mají občané Olomouce na Šantovka Tower různé názory, mají je i členové městské rady. To by jim ale nemělo bránit v tom, aby do doby, než se při jednání o změně územního plánuvyjasní, zda výšková stavba v ulici Šantova může či nemůže historické jádro poškodit, cenné památky chránili.

Devítiměsíční protahování jednoduchého aktu, jakým přijetí stavební uzávěry je, svědčí o tom, že městská rada umožňuje obejít investorovi standardní podmínky, které platí pro ostatní stavebníky a že ochranu historického centra nepovažuje za svou prioritu.

Člen iniciativy Rostislav Švácha k tomu uvádí: "Porušení olomouckého panoramatu je porušením zákona o státní památkové péči".  Zastupitel a člen Iniciativy Tomáš Pejpek doplňuje: "Je obtížné to považovat za neschopnost stavební uzávěru připravit. Daleko spíš to svědčí o silném tlaku investora na politiky a úředníky a o klientelistickém prostředí v Olomouci."


V Olomouci dne 11. 8. 2016


Mgr. Martina Mertová, Za krásnou Olomouc
Pavel P. Ries, Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Ing. arch. David Helcel, občanská iniciativa Občané proti Šantovka Tower               

Chronologický přehled událostí v kauze Šantovka Tower 2014 - 2016


říjen 2013
- v pořadí 1. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu pro Šantovka Tower

leden 2014
- v pořadí 1. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) ruší 1. souhlas magistrátní památkové péče

(Následné reakce investora, soudů a úřadů: Proti rozhodnutí byla uplatněna u krajského soudu žaloba, která byla zamítnuta 10.4. 2014, následně byla podána kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítnul 8. července 2015.)

květen 2014
- investor opět spolu se statutárním městem Olomouc (SMOL) podal v pořadí 2. žádost o vyjádření na Odd. památkové péče olomouckého magistrátu
- žádost investora o vydání územního rozhodnutí; zahájené územní řízení stavební úřad přerušil do 30. 6. 2015 a následně do 31. 12. 2015

červen 2014
- v pořadí 2. zamítavé stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ)  

září 2014
- Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje nový územní plán zakazující na podnět Ministerstva kultury jakékoli výškové dominanty na celém území města
- v pořadí 2. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu pro Šantovka Tower

únor 2015
- v pořadí 2. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) ruší 2. rozhodnutí magistrátní památkové péče http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/229-stanovisko-magistratnich-pamatkaru-k-santowka-tower-opet-zruseno-pro-nezakonnost
(Následné reakce investora, soudů a úřadů: proti rozhodnutí byla podána ke krajskému soudu žaloba, soud žalobu odmítl s tím, že odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury; dále bylo podáno odvolání k Ministerstvu kultury, které jej zamítlo jako nepřípustné; žadatel podal proti zamítnutí odvolání rozklad - Ministr kultury 21.10.2015 podnět odložil. 22. 9. 2015 podal investor ústavní stížnost proti rozsudku NSS ze dne 8.7.2015 a usnesení KS ze dne 10.4.2014. Ústavní soud 14. 3. 2016 jeho stížnost zamítnul.)
- Krajský soud v Ostravě zrušil na žádost investora k 1.1. 2016 část olomouckého územního plánu regulující výškovou hladinu na stavebním pozemku Šantovka Tower (poněvadž regulace v územním plánu nebyla dobře odůvodněna)

březen 2015
- Magistrát města Olomouce zahajuje pořízení Změny č. II územního plánu Olomouce s cílem znovu nastavit výškové limity v lokalitě Šantovka

září 2015
SMOL podalo kasační stížnost a dožadovalo se posunutí termínu na 'opravu' územního plánu, Nejvyšší správní soud žádost zamítl s tím, že město může řešit situaci stavební uzávěrou
- Magistrát města Olomouce zveřejňuje návrh Změny č. II územního plánu Olomouce pro lokalitu Šantovka s novým výškovým limitem 27m a jednou dominantou 40m. V textu se dále jasně uvádí a odborně dokládá, že ŠTW by měla negativní vliv na historicko-umělecké hodnoty Olomouce – urbanistickou kompozici, panorama a charakteristický obraz města.

listopad 2015
- Rada města Olomouce uložila vypracování a projednání návrhu na vydání stavební uzávěry

prosinec 2015
- výběrová komise s převahou náměstků primátora a bez zastoupení odborníků na pam. péči potvrdila Mgr. Vlastu Kauerovou ve funkci šéfky magistrátních památkářů

leden 2016
- stavební úřad rozhoduje o zastavení územního řízení
- Ministerstvo kultury požaduje max. výškový limit pro zástavbu na Šantovce 23m a jakoukoli dominantu zcela odmítá

březen 2016
- byly předloženy Radě města připravené podklady pro vydání stavební uzávěry, rada si vyžádala dva doplňující právní posudky

duben 2016
- reorganizace na krajském úřadě ruší Odbor kultury - kompetence odvolacího orgánu památkové péče se přesouvají na Odbor strategického rozvoje kraje

květen 2016
- SMOL obdrželo druhý z vyžádaných právních posudků ke stavební uzávěře
- Podnět hnutí ProOlomouc Radě Olomouckého kraje, aby se zabývala nečinností Rady města Olomouce ve věci stavební uzávěry

3. června 2016
- v pořadí 3. souhlas památkového pracoviště magistrátu SMOL http://www.proolomouc.cz/wp-content/uploads/2016/07/stanovisko-STW-Kauerova-3.pdf

22. června 2016
- NPÚ, pracoviště Olomouc, zaslal Krajskému úřadu v Olomouci podnět k přezkumu 3. souhlasu magistrátních památkářů https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/pro-media/11491-stanovisko-k-zamyslene-vystavbe-santovka-tower-v-olomouci

24. června 2016
- Rada olomouckého kraje odložila podnět podaný kvůli nečinnosti Rady města Olomouce ve věci stavební uzávěry
2. srpna 2016 
- spolek Za krásnou Olomouc a Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví podaly společně podnět Památkové inspekci Ministerstva kultury

9. srpna 2016 
Rada města na svém zasedání opět nepřijala stavební uzávěru  http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/tiskove-zpravy/20018

Třetí souhlas olomouckých magistrátních památkářů pro Šantovka Tower

3. června 2016 vydal Odbor památkové péče olomouckého magistrátu v pořadí 3. souhlasné stanovisko památkářů pro Šantovka Tower. 

Dokument je k dispozici zde: http://www.proolomouc.cz/…/2016/07/stanovisko-STW-Kauerova-…


NPÚ ÚOP Olomouci zaslalo dne 22. června 2016 Krajskému úřadu v Olomouci podnět k přezkumu.

První dojem z listování 48 stranami dokumentu je, že daleko víc než o běžné posouzení stavebního záměru z hlediska památkové legislativy jde o argumentaci zkušeného právníka ve prospěch stavby. Prosíme proto odbornou veřejnost z oborů památkové péče, urbanismu a správního práva o vaše komentáře.


Dvě předchozí stanoviska památkové péče olomouckého magistrátu zrušil pro nezákonnost krajský úřad a potvrdily to tato následující řízení:

• první rozhodnutí KÚOK ( ze dne 23.1. 2014, čj. KUOK 8022/2014)

se vztahuje k první variantě rozhodnutí Magistrátu města ve věci Šantovka Tower (závazné stanovisko ze dne 3.10. 2013,čj. SMOL /183376/2013/OS/PP/Ka). Proti rozhodnutí byla uplatněna u krajského soudu žaloba, která byla zamítnuta (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.4. 2014 č.j. 22 A 39/2014 – 44), následně byla podána kasační stížnost, která byla také zamítnuta (rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 8. července 2015, č.j. 10 As 97/2014 – 127)

• druhé rozhodnutí KÚOK (ze dne 12.2. 2015, č.j. KÚOK 14886/2015) se vztahuje k druhé variantě rozhodnutí magistrátu města ve věci Šantovka Tower. Proti rozhodnutí byla podána ke krajskému soudu žaloba, soud žalobu odmítl (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.5. 2015, č.j. 65 A22/2015-54)s tím, že odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury, dále bylo podáno odvolání k Ministerstvu kultury, který jej zamítl jako nepřípustné (rozhodnutí ze dne 8.6. 2015 č.j. MK 34 601/2015 OPP), žadatel podal proti zamítnutí odvolání rozklad. Ministr kultury dne 21.10.2015 pod č.j. MK 62770/2015 OLP odložil podnět k povedení přezkumného řízení.

• dne 22.9.2015 podala Office Park Šantovka s.r.o. ústavní stížnost proti rozsudku NSS ze dne 8.7.2015 č.j. 10 As 97/2014-127 a usnesení KS ze dne 10.4.2014 č.j. 22 A 39/2014-44. Nález ústavního soudu spisová značka: I.ÚS 2866/15 ze dne 14. 3. 2016 - ústavní stížnost byla zamítnuta.

Stanovisko magistrátních památkářů k Šantovka Tower opět zrušeno pro nezákonnost

12. 2. 2015 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče rozhodnutí Č.j. KUOK 14886/2015, kterým  ruší závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení památkové péče ze dne 12.9.2014, č.j.
SMOL/193620/2014/OS/PP/Ka. Za krátkým výrokem rozhodnutí následuje odůvodnění na 11 stránkách.

Jinými slovy - Krajský úřad zrušil už druhé nezákonné stanovisko magistrátních památkářů ve stejné věci - projektu výškové budovy v těsné blízkosti Městské památkové rezervace Olomouc. 

Nabíledni je otázka - kolik nezákonných stanovisek za sebou může úřad vydat, aniž by se cokoliv stalo? 


Citace ze zrušujícího rozhodnutí:

... Z tohoto důvodu musí být výrok jasný a srozumitelný, přesný a určitý, neboť pouze tato část rozhodnutí je závazná. Tyto požadavky však výrok přezkoumávaného závazného stanoviska nesplňuje, neboť připouští z hlediska zájmů státní památkové péče stavbu dle neexistující projektové dokumentace, na neexistujícím pozemku (pozemek parc. č. st. 1289 neexistuje) a neuvádí ve výčtu pozemků všechny parc. č. pozemků, na kterých bude stavba včetně sítí umístěna (není uveden pozemek parc. č. 114/5 v k.ú. Olomouc-město). Výrok přezkoumávaného závazného stanoviska je proto nepřezkoumatelný pro jeho nejednoznačnost a neurčitost a tedy nezákonný.
 
... V dosavadní praxi hodnotil správní orgán I. stupně navržené záměry z hlediska jejich dopadu na památkovou hodnotu MPR, nyní posuzoval navrženou stavbu z hlediska její unikátnosti, vztahu stavby k neexistující nové čtvrti a kvality architektury.
 
... Výrok přezkoumávaného závazného stanoviska je proto nepřezkoumatelný pro jeho nejednoznačnost a neurčitost a tedy nezákonný.
 
... Z výše uvedeného je zřejmé, že správní orgán I. stupně postupoval právně nepředvídatelným způsobem. Jeho rozhodnutí je tak v rozporu s ústavně chráněným principem právní jistoty.
 
... Absence řádného odůvodnění v napadeném závazném stanovisku představuje z pohledu přezkoumávajícího orgánu rozpor napadeného závazného stanoviska s právními předpisy a činí je tak nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
 
... Pokud se správní orgán I. stupně uchýlil v tomto směru k pouhému ničím nepodloženému a nezdůvodněnému konstatování, že vizualizace předložené NPÚ nelze zohlednit jako důkaz, zatížil v této části své závazné stanovisko nepřezkoumatelností. Zde nutno uvést, že žádný právní předpis nezakazuje NPÚ použít cizí vizualizace.
 
... právní orgán I. stupně nevysvětlil, proč respektuje názor prof. Ing. arch. Ivana Rullera ze dne 11.3.2014, a ignoruje jiná stanoviska, která měl k dispozici, např. dopis generální ředitelky NPÚ ze dne 24.9.2013 č.j. NPÚ-310/56310/2013, ve kterém sděluje správnímu orgánu I. stupně stanovisko Vědecké rady generálního ředitele NPÚ. Přičemž vědecká rada generálního
ředitele NPÚ je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek památkové péče, skládá se z předních odborníků z oblasti architektury, dějin umění a památkové péče.
 
... Neposouzením dopadu zamýšlené novostavby na hodnoty památkové rezervace správní orgán I. stupně postupoval nejen v rozporu s ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči ale i ust. § 50 odst. 3 správního řádu. Jeho odůvodnění je účelové, bez řádné argumentace.
 

Poznámky k soudu o výškovou regulaci pro Šantovka TowerVčerejší soudní jednání u Krajského soudu Ostrava, pobočka Olomouc, o žalobě Office Park Šantovka, s.r.o. na Statutární město Olomouc kvůli výškové regulaci územního plánu, mělo poměrně rychlý průběh.

V úvodu vystoupil právník žalobce a zdůraznil především rozpor mezi přijatou výškovou regulací a ochranou pohledů na MPR od Velkomoravské - až v závěru soudu jsem pochopil, že šlo o klíčový moment. Právní zástupce města m.j. poukázala na to, že územní plán v přijaté podobě je legitimním výsledkem proběhlého dohadování všech stran.

Poté probíhalo výběrové, přesto asi hodinu trvající čtení spisu. Soudkyně Berková prokázala pozoruhodonou orientaci v problematice územního plánu a troufám si tvrdit, že v současné době je vedle autora územního plánu, 'hlavní architekty Olomouce bez kompetencí' Křenkové a kolegyně Galíkové čtvrtou osobou, která územní plán Olomouce skutečně zná. Doporučila m.j. všem zúčastněným, aby si text územního plánu přečetli a nepřímo tak vyslovila pochvalu jeho autorovi.

A co jsme se dozvěděli v závěrečné řeči od soudce Gottwalda?

Žalobce poukázal na to, že i současná výšková regulace na ploše Mila 20/24m způsobuje úplné zakrytí pohledu na MPR od Velkomoravské a že regulativ 20/24 tedy nezajišťuje ochranu MPR. Vizualizace, které to prokazují, jsou součástí odůvodnění ÚP.

Soudce Gottwald toto potvrdil a poukázal i na speciální regulativ umožňující technologické nástavby na administrativních budovách do výšky 27 m s otázkou, jaký je z hlediska ochrany dálkových pohledů na MPR rozdíl mezi administrativní či jinou budovou. (Toto kulišácké zvýšení výškové hladiny, které si vymohl investor na politicích při projednávání ÚP, by mělo být propříště poučením, že nesystémově ustupovat může mít značné důsledky).

Soud tedy považuje výškovou hladinu v ÚP v lokalitě Mila za věcně neodůvodněnou.

Při tom podle mého názoru ale pominul, že výšková hladina je stanovována i z jiných důvodů než ochrana MPR - třeba z důvodu celkové urbanistické kompozice - což byl asi pravý důvod výškové hladiny 20/24 - držet výškovou hladinu stávající zástavby obklopující centrum - a že tato výšková modelace se v územních plánech obvykle neodůvodnuje pro každou jednu konkrétní plochu, ale souhrnně.

Soudce Gottwald uvedl, že ve stanoviscích Ministerstva kultury se argumentuje jen pohledem od Velkomoravské - a tam se ochrana MPR výškovou regulací územního plánu neprokázala. Že v některých jiných vyjádřeních se sice mluví o mnoha jiných pohledech na MPR, ale relevantní posouzení bylo provedeno jen pro pohled z Velkomoravské. Nepřímo tak naznačil, že kdyby měl v ruce relavantní dokument o který by se mohl věcně opřít, výsledek soudu by byl zřejmě jiný.

Kdo nezná soudní spis nemůže posoudit, jestli se ve spisu skutečně nenajde jiné odborné vyjádření, o které by se dalo opřít. Proč ale v tom soudu nevěřit. Jediným publikovaným dokumentem o kterém vím, že popisuje a prokazuje odborně, že by Šantovka Tower poškodila MPR, je vyjádření vědecké rady NPÚ. To ale nemá podrobnost, kterou by bylo možné vztáhnout ke konkrétní výškové regualci na konkrétní ploše. Naopak podrobná vyjádření NPÚ Olomouc sice obsahují řadu skutečností, ale otázku dálkových pohledů dostatečně neprokazují, blízkým pohledům z a na MPR se nevěnuje vůbec mimo Dolního náměstí, a neobsahují hodnocení vlivu ŠTW na hmotovou a prostorovou strukturu historického jádra - všechny tyto posouzení by mohly být pro stanovení výškové regualce relevantní. Náš posudek (Pejpek-Martinka-Spusta >> zde a zde ) popisuje urbanistické a architektonické účinky ŠTW na MPR, není však komplexním odborným-památkářským zhodnocením a k ploše bývalého Mila se vztahuje jen nepřímo.

Soud uvedl také pro laika zajímavou věc, že za kvalitu stanovisek dotčených orgánů nese vpodstatě odpovědnost pořizovatel územního plánu (nevím zda jsem zde přesný, ale tento smysl vyjádření soudu mělo).

Otázkou platnosti či neplatnosti vyhlášení ochranného pásma MPR se soud nezabýval. Soudce uvedl ale v té souvislosti pozoruhodné vyjádření - a doufejme, že si toho všimne i stavební úřad a jeho památkáři - že tak velká stavba uvažovaná těsně u MPR by měla logicky vliv na MPR a proto posoudit památkové hledisko by bylo relevantní i v případě, kdyby ochranné pásmo neexistovalo.

Srovnejme to se snahou Oddělení památkové péče ve svých stanoviscích veškerá pro ŠTW nepohodlná fakta a souvislosti zamlčovat či eliminovat.

Soud tedy výškovou regulaci pro plochy bývalého Mila zrušil. Návrh na zrušení dalších podmínek pro zástavbu v ploše 03/056P, konkrétně  blokové struktury zástavby, pořízení územní studie včetně vymezení pozemků veřejného prostranství, podmíněné přípustnosti staveb pro obchod nad 2500 m2, požadavky na rozvoj lokality jako městského centra a  požadavky na rozvoj funkčně smíšeného městského charakteru, krajský soud zamítl.

Zrušení výškové regulace ale vstoupí v platnost až v lednu 2016. Soud při vědomí toho, že při zrušení výškové regulace hrozí stavba Šantovka Tower, se tedy rozhodl neponechat Městskou památkovou rezervaci bez ochrany. Dá se z toho dovodit, že soud si je vědomý veřejného zájmu a právního stavu, který Městská památková rezervace představuje.

Soud vytvořil časový prostor proto, aby Statutární město Olomouc výškovou regulaci a v širším smyslu ochranu MPR napravilo.
 

PF 2015


Přeji všem kolegům a čtenářům KAOL, ať se Vám v 2015 dobře daří. 

Omlouvám se zároveň, že mých příspěvků na blogu kaol je a bude pomálu, neboť z koníčku KAO je kůň ProOlomouc a zatupitelstvo. Běžné příspěvky proto budou na FB zde www.facebook.com/KAOLCZ a zde www.facebook.com/ProOlomouc, důležitější odborné se budu snažit dávat sem. KAOL je ale otevřený všem kolegům - je to na Vás.

k diskuzi o hlavním architektovi

vzkaz z FB:  Nemohli byste něco udělat s tím, aby nám nadále v Olomouci neprznili architekturu 19. století? Tentokrát to schytal dům U zlaté koule. Nešla by prosadit nějaká vyhláška, aby na rekonstrukce a opravy fasád domů z doby 1850 - 1938 dohlížel městaký architekt a korigoval je?