Informatika pro všechny


Stále jeÅ¡tÄ› si vybavuji ty doby a ty Äasy, kdy vůbec jeÅ¡tÄ› neexistoval žádný poÄítaÄ nebo mobilní telefon. A také stále vzpomínáte na ty Äasy, když se tÅ™eba ráno otevÅ™ely oÄi? Potom jste si udÄ›lali kávu a potom jste se koukli z okna a Å™ekli jste si, jaký je to opravdu krásný a pÅ™enádherný den? Jenomže nyní je to už úplnÄ› jinak. Já si myslím, že za posledních asi tak dvacet, možná i tÅ™icet let je to takové, že ráno vstanete otevÅ™ete oÄi a ihned berete do rukou mobilní telefon a do mobilního telefonu se podíváte, jaké bude poÄasí, kdo vám vÅ¡echno napsal do emailu a nebo navÅ¡tívíte vaÅ¡e oblíbené sociální sítÄ›, co jich je v dneÅ¡ní dobÄ› asi tak pÄ›t a nebo Å¡est.

Co vy a informatika?

A opravdu vÅ¡ichni lidé si chtÄ›jí prohlížet po ránu sociální sítÄ›. Myslíte si, že je tohle opravdu normální? Já pÅ™edpokládám, že asi hodnÄ› lidí by si také pÅ™edstavovalo, aby mÄ›li různé sociální sítÄ›, kam by chodilo také hodnÄ› lidí, protože o tomhle vlastnÄ› život je, nebo se mýlím? Také informaÄní technologie vypovídá o tom, jak kdo má výkony a nebo jaké kdo má touhy, protože v dneÅ¡ní dobÄ› z poÄítaÄe a informaÄní technologie dokážete opravdu vÅ¡echno. IT na vás pozná, po Äem toužíte a nebo co chcete. UrÄitÄ› jste si vÅ¡imli, že když tÅ™eba na internetu budete nÄ›jaký Äas hledat nÄ›jakou koženou kvalitní bundu, tak tÅ™eba potom i mÄ›síc stále dokola se vám bude opakovat, že vám na monitor budou vyskakovat různé reklamy, které vám budou nabízet kožené Äerné bundy.

Vyznám se trochu v poÄítaÄích.

Sice je to takové zajímavé a opravdu nechápu, jak tohle vůbec může být dovoleno, protože mÄ› to opravdu hodnÄ› obtěžuje. Dokonce i když si už koženou bundu koupím, tak stále ta informaÄní technologie se tam mate pořád dokola a dokola, že mÄ› to opravdu už obtěžuje. Já si myslím, že s tímhle by se mÄ›lo nÄ›co dÄ›lat. Tady jde vidÄ›t, že informaÄní technologie a poÄítaÄe celkovÄ› nám sice pomáhají, ale také jsou případy, kdy jsou opravdu nesnesitelné a já si myslím, že by to mÄ›lo být jinak.