Dotýká se móda i domácích mazlíčků?


Když se mluví o módních trendech, vÄ›tÅ¡inou máme na mysli obleÄení. Nemusí to být vÅ¡ak ani zdaleka pravidlem. MódÄ› podléhají prakticky vÅ¡echny oblasti naÅ¡eho života, a to vÄetnÄ› naÅ¡ich domácích mazlíÄků. A to hned nÄ›kolika způsoby.

 

Tím prvním, se kterým se setkáváme zejména u psů, je módnost jednotlivých plemen. Ta je Äasto způsobena nÄ›jakým populárním filmem Äi tÅ™eba celebritami, které si urÄité plemeno pořídí. Lidé si je pak, ve snaze je kopírovat, koupí také.

 

módu máme spojenou hlavnÄ› s obleÄením

 

Asi není tÅ™eba říkat, že to není zrovna Å¡Å¥astná situace. Mnoho z tÄ›chto plemen není příliÅ¡ vhodných pro zaÄáteÄníky, jiná zase vyžadují hodnÄ› pohybu a zamÄ›stnání, což jim běžný ÄlovÄ›k nedokáže pÅ™i nejlepší snaze poskytnout. Výsledkem jsou pak problémoví jedinci a neÅ¡Å¥astné zvíře i majitel.

 

Dále je to fakt, že u populárních plemen se zvyÅ¡uje nabídka Å¡těňat, zejména tÄ›ch bez průkazu původu. U nich si vÅ¡ak nemůžete být nikdy jisti původem, ani zdravotním stavem rodiÄů. Díky tomu se jejich celkové zdraví zhorÅ¡uje a dochází ke snížení průmÄ›rné délky i kvality života daného plemene.

 

i psí plemena podléhají módě

 

To ovÅ¡em není jediné, co pÅ™ichází a vychází z módy. Dále jsou to také nejrůznÄ›jší pomůcky a propriety, které pro svá zvířata používáme. V jednu dobu byly například v módÄ› flexi vodítka, avÅ¡ak dnes se dává pÅ™ednost spíše tÄ›m klasickým, neboÅ¥ za prvé neuÄí zvíře tahat a za druhé mu nepoÅ¡kozují krÄní oblast.

 

Dále jsou tu také metody výcviku, kdy dříve se používaly většinou parforsní metody, zatímco dnes většina lidí používá spíše pozitivní motivaci. Většina samozřejmě chce pro naše zvíře to nejlepší, ovšem pro laika je těžké poznat, co to vlastně je, a pak je jednoduché podlehnout například reklamě nebo právě módním trendům.

 

Měli bychom si však uvědomit, že zvířatům na tom v žádném případě nezáleží. Většinou jim je jedno, jestli jí z vyvýšené misky nebo z té položené na zemi. A tím bychom se měli řídit i my a dělat především to, co je pohodlné pro zvíře. Ono je na nás a našich rozmarech totiž naprosto závislé.