Počítač a uživatel


Majitel jej koupí vÄ›tÅ¡inou s operaÄním systémem a nÄ›kolika dalšími programy. To jsou vÄ›tÅ¡inou takové reklamní, například antivirové, které fungují jen po urÄitou dobu a pak je nutno si je koupit. VÄ›tÅ¡ina zkuÅ¡enÄ›jších uživatelů je vÄ›tÅ¡inou ihned vyhází do koÅ¡e, tedy Å™eÄeno mluvou poÄítaÄovou, smaže je z disku. Ne doslova, protože ony data tam stále jsou, jen je uživatel již nevidí.

práce na PC

No a pak nastává to co jsem již výše naznaÄil, Majitel nového stroje si na disk uloží to co potÅ™ebuje, co jej zajímá, nebo jej baví. Dámy si tam nacpou milion receptů a pánové například vÅ¡e o jejich automobilu. To je samozÅ™ejmÄ› pouze příklad, nemusí to být recepty, ale tÅ™eba móda vÅ¡eobecnÄ›, nebo místo auta fotbal.

detail klávesnice

U mladších to bývají vÄ›ci Å¡kolní a samozÅ™ejmÄ› hry. U vÅ¡ech spoleÄnÄ› možná nÄ›jaký ten film, a zcela jistÄ› hudba. Jenže každý asi jiný druh. NÄ›kdo horor, jiný komedii. S hudbou je to stejné.

To vÅ¡echno musí poÄítaÄ umÄ›t naÄíst, uložit a posléze zase pÅ™ehrát tak, aby byl majitel spokojen. A ne každý poÄítaÄ zvládne tyto úkoly. Slabší stroje sice například video pÅ™ehrají, ale zcela jistÄ› ne v té nejvyšší, dnes požadované kvalitÄ›. Nové a moderní stroje si zase lehce poradí s hraním tÄ›ch nejnároÄnÄ›jších her. Ty starší by je nezvládly. JedinÄ› za cenu sníženého rozliÅ¡ení a dalších ústupků a nÄ›kdy jistÄ› ani to ne. ProstÄ› na to nemají kapacitu. A je pak jedno, zda mají slabší procesor, Äi málo RAM pamÄ›ti, nebo vÅ¡echno dohromady. Pokud nemají zvláštní grafickou kartu, tak si na takovém poÄítaÄi zahrajete leda piÅ¡kvorky, karty nebo Å¡achy a to vÅ¡e v jednodušší grafice. Ale pokud to nÄ›komu staÄí, a je dost takových lidí, tak proÄ si nekoupit jen takový obyÄejný notebook a nekupovat zbyteÄnÄ› drahý stroj. U nÄ›j by totiž jeho potenciál zůstal nevyužit. To by byla velká Å¡koda a zbyteÄnÄ› vyhozené peníze oknem. Proto je tÅ™eba koupi nového stroje uvážit.