Počítač pro práci

Využije ho mnoho profesí Spousta zamÄ›stnanců i podnikatelů využívá ke své práci poÄítaÄ. Není se Äemu divit, protože pomáhá dosáhnout lepších výsledků za kratší Äas v mnoha různých oborech, pÅ™iÄemž dÄ›lat nÄ›které vÄ›ci po staru ruÄnÄ› si umíme už jen těžko …

Continue reading this article →

Posted in PC |

Počítač a uživatel

Majitel jej koupí vÄ›tÅ¡inou s operaÄním systémem a nÄ›kolika dalšími programy. To jsou vÄ›tÅ¡inou takové reklamní, například antivirové, které fungují jen po urÄitou dobu a pak je nutno si je koupit. VÄ›tÅ¡ina zkuÅ¡enÄ›jších uživatelů je vÄ›tÅ¡inou ihned vyhází do koÅ¡e, …

Continue reading this article →

Posted in PC |