Vláda všechno nezařídí


V dneÅ¡ní, a nejen dneÅ¡ní, dobÄ› se spoustÄ› lidí nedaří zrovna valnÄ›. Je to skuteÄnost, byÅ¥ je samozÅ™ejmé, že ne každý, kdo nadává na pomÄ›ry, je v tak zoufalé situaci, aby si stěžovat musel. Mnohdy nadáváme už jenom z principu, prostÄ› proto, že je to o nÄ›co horší, než to bylo, namísto aby to bylo lepší. Ale souÄasnÄ› si pÅ™iznejme, že jsou tu i lidé, kteří si vážnÄ› pohorÅ¡ili a kteří s tím nejsou schopni nic udÄ›lat, ani kdyby vyvinuli maximální snahu.

Nikde na světě prostě nejsou všichni jenom bohatí. Všude jsou i nějací chudáci. A někdy také jenom chudáci. Ale my jsme ve srovnání s některými jinými podobnými zeměmi unikátní. A to v tom, že když jsou problémy, svedou se na vládu.

peníze od vlády

To politici se podle názoru mnohých z nás nestarají dostateÄnÄ› o to, abychom se mÄ›li dobÅ™e, to oni nám nepomáhají, ale Äasto nám spíš Å¡kodí. To oni nezařídili to nebo ono, co by nám ulevilo. A zatímco si oni pÅ™idávají a pÅ™ikrádají (což může i nemusí být pravda, protože my lidé také rádi hážeme vÅ¡echny do jednoho pytle), my chudáci abychom si utahovali opasky, pokud to jeÅ¡tÄ› vůbec jde.

protestující lidé

Po celou dobu koronavirové pandemie mnozí z nás nadávali na BabiÅ¡ovu vládu a její rozhodnutí. A zejména na to, jak si politici nejednou drze dÄ›lali i to, co bylo normálním lidem zakázáno. NemÄ›li jsme se stýkat s jinými lidmi ve velkých skupinách a restaurace pro nás byly uzavÅ™ené, zatímco si vláda dopřála posezení v restauraci, a podobnÄ›. Žili jsme v nejistotÄ›, co bude, zejména ti, kdo pÅ™iÅ¡li o práci, případnÄ› soukromí podnikatelé, kteří nemohli podnikat a v nejlepším případÄ› sedÄ›li doma s mizerným příspÄ›vkem od státu. Ale pak tatáž vláda zaÄala bezuzdnÄ› rozdávat lidem peníze, vÄetnÄ› tÄ›ch, které nemÄ›la. A rázem si v oÄích mnoha naÅ¡inců polepÅ¡ila. A když dneÅ¡ní vláda zkouší Å™eÅ¡it dluhy po té pÅ™edchozí a nerozdává? Je zlá. ‚To by se za BabiÅ¡e nestalo‘.

Jak krátkou jenom mají lidé paměť, že? Ve srovnání s tím, jak nás ‚brala u huby‘ Babišova vláda po většinu doby u kormidla, je dnešní vláda vlastně docela hodná a štědrá. Což by se nebýt blížících se posledních voleb za Babiše vážně nestalo.