Výkopové práce


Kopání základů

Když chceme stavÄ›t plot, dům, skleník, pergolu a celou Å™adu dalších vÄ›cí, tak samotné stavební práce zaÄínají kopáním základů, protože díky nim bude vÅ¡e držet. VÄ›tÅ¡inou se chceme dostat do nezámrzné hloubky, takže se tu bavíme o 80 centimetrech. SamozÅ™ejmÄ› to záleží na lokalitÄ›, podloží a na tom co chceme stavÄ›t, protože takový most dálnice vyžaduje solidní pilíře. Jestliže už máme hotové a schválené plány, tak pÅ™ichází zaměřování, u kterého bychom mÄ›li být skuteÄnÄ› peÄlivý, aby sedÄ›l zbytek stavby nad zemí.

kopání jámy

VÅ¡e můžeme vyznaÄit pomocí provázku a pro jistotu následnÄ› vÅ¡e jeÅ¡tÄ› jednou pÅ™eměřit. MÄ›li bychom si také rozmyslet, co udÄ›láme s pÅ™ebyteÄnou zeminou. Řada lidí ji po stavbÄ› domu nabízí za odvoz, protože už pro ni není využití. Vykopat si základy na skleník Äi pergolu zvládneme hravÄ› pomocí ruÄního nářadí, ovÅ¡em u rodinného domu bychom se zbyteÄnÄ› nadÅ™eli, takže je lepší využít techniky.

Strojní pomoc

Když se jedná o vÄ›tší projekt, tak se vyplatí využít techniky, pÅ™iÄemž v tomto oboru se jedná o bagr. S ním totiž můžeme udÄ›lat o dost více práce za kratší Äas. Existuje jich mnoho různých velikostí od malých pásových až po velké kolové, takže každý si najde takový, aby mu vyhovoval. My osobnÄ› si můžeme půjÄit bagřík menší, pÅ™iÄemž budeme si kopat pro sebe na soukromém pozemku, takže nepotÅ™ebujeme nÄ›jaké oprávnÄ›ní, tedy kromÄ› toho stavebního.

žlutý bagr

Když si tento stroj půjÄíte, tak vÅ¡ak zjistíte, že jeho ovládání není až taková sranda, protože je zde celá Å™ada různých pák a každá samozÅ™ejmÄ› dÄ›lá urÄitý pohyb. O nÄ›j se může starat hydraulika, protože ta má sluÅ¡nou sílu a zajistí nám pÅ™esný chod. Než dostaneme ovládání do ruky, tak to bude nÄ›jakou dobu trvat, proto se může vyplatit pronajmout si bagr vÄetnÄ› bagristy, protože ten může být oproti neznalému ÄlovÄ›ku výraznÄ› rychlejší a zkrátit nám tak dobu stavby.