Vrhněte se na jarní detox!


1) neodebírejte profily, které vám ubližují nebo vám nic nepřináší

VÅ¡echny profily, které na sociálních sítích sledujete by vám mÄ›ly být prospěšné a dávat jakousi pÅ™idanou hodnotu. Rozvíjet vás, vzdÄ›lávat a inspirovat. Ale jestliže jste z nich spíše smutná nebo naÅ¡tvaná, Å¡up s nimi pryÄ.

2) proberte Å¡atní skříň a vyhoÄte obleÄení, které nenosíte

VyhraÄte si dostatek Äasu a vrhnÄ›te se na úklid Å¡atní skřínÄ›. VÅ¡e vyházejte na zem a pÅ™ebírejte kus po kusu. Nosíte daný kus obleÄení, je vám příjemný, není se praný a dÄ›lá vám radost? BuÄte nekompromisní a nenechávejte si obleÄení na doma nebo na „nÄ›kdy se to může hodit“. PusÅ¥te so svého Å¡atníku svěží vítr. VyÅ™azené obleÄení vÄ›nujte charitÄ› a dvojnásobnÄ› dobrý pocit vás nemine.

obleÄení

3) ukliÄte a umyjte auto

Na auto dost Äasto zapomínáme. PÅ™itom v nÄ›m mnohdy trávíme dost Äasu. DopÅ™ejte mu také jarní restart. Vyluxujte ho zevnitÅ™, umyjte zvenku, vyhoÄte nepořádek a nainstalujte novou vůni.

4) dejte si týdenní detoxikaÄní menu

Nebojte se, nemusí to být nijak drastické. PostaÄí když vynecháte cukr, bílou mouku a alkohol. Na talíř si servírujte co nejvíc Äerstvých a živých potravin (ovoce, zelenina, kefíry, klíÄky, kysané zelí a tak dále).

5) promažte si e-maily a fotky v mobilu

Jakákoliv zahlcenost není dobrá. Kolik máte fotek v mobilu? A e-mailů? Promažte je. IdeálnÄ› se k tomu hodí tÅ™eba Äas strávený v ÄekárnÄ› u doktora nebo delší jízda v mhd. DvÄ› mouchy, jednou ranou.

úklid

6) uspořádejte si složky v notebooku

To samé pak proveÄte doma s notebookem. Upravte si plochu, abyste mÄ›la hezky seÅ™azené vÅ¡echny složky. PÅ™ehlednÄ›, aby se vám dobÅ™e hledaly. Co už nepotÅ™ebujete opÄ›t pÅ™esuňte do koÅ¡e.

7) vyhoÄte proÅ¡lou kosmetiku

Vyschlou Å™asenku ani deset let starou modrou tužku na oÄi stejnÄ› už nikdy nepoužijete. Cokoliv dalšího, co zmÄ›nilo barvu Äi vůni nebo skonÄila expirace, bez milosti vyhoÄte.