Zábava na počítači


V dneÅ¡ní dobÄ› je velice důležité, aby každý ÄlovÄ›k byl pÅ™ipojený k síti a mÄ›l také internet. Například já osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba doma nemÄ›la dva poÄítaÄe a jeden notebook. Jsem opravdu zvyklá, že mám doma poÄítaÄ a také notebook a obÄas také v kabelce nosím tablet. Mám takový malý obyÄejný tablet a to mám pro případ nouze. Kdybych nÄ›co potÅ™ebovala nutnÄ› udÄ›lat, sice ano, jeÅ¡tÄ› mám stále pÅ™i sobÄ› mobilní telefon, mám chytrý mobilní telefon, takže mám téměř úplnÄ› vÅ¡echny funkce, jako tÅ™eba poÄítaÄ anebo notebook nebo tablet. Ale nÄ›kdy je potÅ™eba se podívat na nÄ›co pořádnÄ› a nebo také se na nÄ›co podívat a udÄ›lat. A na to je lepší samozÅ™ejmÄ› tablet, než tÅ™eba mobilní telefon. Ale Å™eknu vám, že stále znám opravdu plno rodin a také jednotlivců, kteří tÅ™eba vůbec doma nemají poÄítaÄ, anebo dokonce i mobilní telefon.

S poÄítaÄem také ráda relaxuji.

Já si absolutnÄ› nedokáži pÅ™edstavit, že by tÅ™eba nÄ›kdo nemÄ›l mobilní telefon. ProÄ nÄ›kdo nemá v dneÅ¡ní dobÄ› mobilní telefon? Sice ano, jeÅ¡tÄ› existují tÅ™eba na nÄ›jakých úřadech pevné linky, ale jak se tam dovoláte, když nebudete mít mobil? Musí to být opravdu hodnÄ› nároÄné, ale abych se vrátila k poÄítaÄi. Také si stále pamatují na svůj úplnÄ› první poÄítaÄ. Taková veliká, Å¡edá, těžká krabice. To bylo úplnÄ› hrozné, ale také si vzpomínám na to, že já jsem vlastnÄ› na tom poÄítaÄi ani tak moc Äasto nebyla.

Bez poÄítaÄe už bych nedokázala být.

Když jsem tam dříve Å¡la, tak dvakrát nebo tÅ™ikrát týdnÄ›, tak to bylo opravdu hodnÄ›. V dneÅ¡ní dobÄ› jsem na poÄítaÄi snad tak pÄ›t hodin dennÄ›, sice ne jenom nonstop, ale průběžnÄ› tam urÄitÄ› pÄ›t hodin jsem. Sice s poÄítaÄem nepracuji, ale také se tam ráda koukám na filmy a nebo objednávám online vÄ›ci a nebo tam také si píši s přáteli. Myslím si, že poÄítaÄ je opravdu vhodný na vÅ¡echno a tÅ™eba i na trávení volného Äasu, nÄ›kdo rád hraje hry a nÄ›kdo tÅ™eba je na skypu.