Demolici domu by měl provádět odborník


Sledovali jste někdy naživo (nikoli na videu) demolici objektu, který se nachází v městské zástavbě? Anebo demolici vysokého továrního komínu? Zpravidla to dopadne tak, že dům či komín se zbortí přesně podle řízeného modelu a sutiny zasypají pouze ta místa, kde je to očekáváno. Nedochází při tom k žádným zraněním a škodám na majetku, maximálně se tu může projevit vliv tlakové vlny. Lidé, kteří tomuto výkonu přihlíží, někdy zatleskají a během krátké doby je představení ukončeno.

demoliční práce

V tomto duchu by se měla odehrávat každá demolice, a to znamená, že by ji měl provádět odborník. Některým lidem ale připadá, že demoliční práce zvládnou sami, a že na tom nic není. Svým způsobem mají pravdu, ale zčásti také ne, protože k mistrovskému kousku zbourání domu, aby se nikomu nic nestalo, potřebujete znalosti, dovednosti, a také zkušenosti.

demolice domu

Správný odhad – amatéři se mohou dostat do svízelných situací, kdy špatně odhadnou rozsah práce a průběh demolice s hromadou stavebního materiálu, což přináší jen komplikace a problémy. Mohou si vzít lidově řečeno do úst příliš velké sousto, způsobit sobě nebo druhým těžký úraz a kvůli fyzické dřině oslabí imunitní systém a onemocní.

Statika objektu – demoliční práce by také měly probíhat v součinnosti se znalostí či odhadem statiky objektu. Zbouraný objekt nebo jeho část mohou být navázané na objekty v okolí, mohou zapříčinit jejich samovolné zřícení, sesuvy půdy a další komplikace. Toto je také jeden z momentů, kdy si amatér uvědomí, že demoliční práce a cena demolice za m3 https://www.vyklizenirychle.cz/bouraci-prace-demolice/ má svůj význam, a že toto není jen bohapusté bušení kladivem bez rozmyslu a hrubou silou.

Demoliční práce lze někdy s trochou nadsázky přirovnat k šachové partii, protože pouze hráč, který předvídá tahy dopředu a odhaduje, co se může přihodit, dokáže zvítězit. Považujte tedy demoliční a vyklízecí firmy za partnery, kteří odvádí kus poctivé práce.