Kino mě baví


Vždycky jsem byla opravdu hodnÄ› kulturnÄ› založený ÄlovÄ›k. Kultura mÄ› hodnÄ› bavila. Už se Å¡kolkou jsme chodili moc rádi do kina. Také jsme potom chodili do divadla. Když jsem potom chodila na základní Å¡kolu, tak jsme v tomhle pokraÄovali. Řeknu vám, že potom, když jsem si asi v Å¡esté třídÄ› naÅ¡la nejlepší kamarádku, která se k nám pÅ™estÄ›hovala z jiného mÄ›sta, tak jsem byla opravdu nadÅ¡ená. S kamarádkou jsme chodily také do kina i do divadla. Musím uznat, že jsem vůbec netuÅ¡ila, že kultura mÄ› takhle chytne a pozdÄ›ji, když jsme už s kamarádkou byly na stÅ™ední Å¡kole, tak jsme potom také chodily na různé festivaly anebo hudební akce.

Bratr rád hraje na kytaru.

Myslím si, že i tohle je dobrá volba kultury, protože když se ÄlovÄ›k bude vzdÄ›lávat jak kulturnÄ›, tak tÅ™eba v kinÄ› nebo v divadle a k tomu pÅ™idá také hudební mixy, tak to jenom ÄlovÄ›ku prospÄ›je. DozvÄ›dÄ›la jsem se, že vÄ›dci normálnÄ› dÄ›lali nÄ›jaký experiment, že když lidé se budou vzdÄ›lávat v hudbÄ› a také v umÄ›ní, tak potom více pÅ™emýšlí a cítí se více v pohodÄ›. Tohle je podle mého názoru opravdu skvÄ›lé. A také si myslím, že je to pravda. Proto, když mám nyní už sedmileté dítÄ›, tak také chci, aby trochu kulturnÄ› pÅ™emýšlelo. Chodíme spolu na různé dÄ›tské pobyty, také na tancování a se synem také chodíme moc rádi do kina, do divadla.

Mám moc ráda hudební koncerty.

Také jsem ho pÅ™ihlásila do kroužku zpÄ›vu. Syn totiž moc rád zpívá. Myslím si, že když takhle dÄ›ti budou mít nÄ›jaký vzor, co se týká kultury, tak to samozÅ™ejmÄ› jim jenom prospÄ›je. Neznám nikoho, komu by kultura ublížila. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou nÄ›kteří lidé, které vůbec nebaví kultura, kdy je kultura vůbec nebere. Podle mého názoru je tohle Å¡koda, protože kdyby dÄ›ti odmala byly zvyklé na kulturu, tak si myslím, že v dospÄ›losti, jako když ji najde. Kultura by mÄ›la být souÄástí opravdu každého z nás. Každého života. SamozÅ™ejmÄ›, že kulturu může mít ÄlovÄ›k rád úplnÄ› každou jinak. NÄ›kdo má rád kino, nÄ›kdo divadlo a nÄ›kdo zase má rád takovou kulturu, že navÅ¡tÄ›vuje památky, jako tÅ™eba hrady, zámky a tak podobnÄ›.