Různé rituály


Kultura je něco, co vyznává opravdu hodně lidí. Ovšem není kultura jako kultura. Někdy si lidé mysli, že kultura je jako kino nebo divadlo a tak podobně, jenomže někdy kultura, tak je mezi lidmi, třeba že lidé vyznávají úplně jinou kulturu a nebo náboženství, třeba někde v Africe, kde jsou různé kmeny. Tak tam samozřejmě vyznávají lidé úplně jinou kulturu. Třeba jsem také slyšela, že někde v Africe je taková kultura, že ženy tam musí na krku nosit opravdu hodně řetízků a nebo takových kulatých věcí aby jim to hodně prodloužilo krk. Také jsem se samozřejmě dozvěděla, že tohle je absolutně nezdravé, protože takhle uměle prodlužovat krk vůbec nevím, ani jak to udělají, ale je to velice nezdravé.

V Africe žijí různé kmeny.

Tak já si myslím, že lidé, kdyby si tÅ™eba potom sundali tyto náramky z krku a nebo ty kroužky, tak by potom se jim snad muselo zlomit krk. Nebo jak byste si to potom vy vysvÄ›tlili? Zeptala jsem se také doktora a dalšího vÄ›dce. Jak tato kultura vůbec může existovat a proÄ tato kultura je? Když tato kultura Å¡kodí. Oni mi Å™ekli, že ani oni tohle neví.

V Africe a vyznávají slony.

JistÄ›, ale jednoduÅ¡e to tak je. Byla jsem z toho docela v Å¡oku. Potom jsem se také dozvÄ›dÄ›la, že je tÅ™eba kultura je také nÄ›kdy taková, že také v nÄ›jakých afrických kmenech dÄ›lají to, že když muž dospívá, že musí dát ruku na nÄ›kolik vteÅ™in do mraveniÅ¡tÄ›. Tito mravenci mají opravdu silný jed, ale nejhorší na tom je, že to tak extrémnÄ› Å¡típe. Å típe to tak, že pánové potom breÄí, jenomže tohle nevadí. Pánové jednoduÅ¡e musí vydržet to, že si nechají ruku poÅ¡típat mravenci. Myslíte si, že tohle je dobrá kultura? Mnoho lidí nadává tÅ™eba na ÄŒeskou republiku, že to tady straÅ¡né, ale já sama dÄ›kuji bohu, že jsem se narodila tady v ÄŒeské republice, protože tady nemusím dÄ›lat různé rituály, tÅ™eba dámskou obřízku. NÄ›kde to je tak, že udÄ›lají tÅ™eba už ve ÄtyÅ™ech nebo v pÄ›ti letech holce obřízku a potom jí jeÅ¡tÄ› zaÅ¡ijí, protože musí být panna. To je hrozný. Tohle se mi vůbec nelíbí a jsem ráda, že tady v ÄŒeské republice nemáme žádnou takovou kulturu a nebo různé takové rituály, protože bych se asi odstÄ›hovala.