Výkopové práce

Kopání základů Když chceme stavÄ›t plot, dům, skleník, pergolu a celou Å™adu dalších vÄ›cí, tak samotné stavební práce zaÄínají kopáním základů, protože díky nim bude vÅ¡e držet. VÄ›tÅ¡inou se chceme dostat do nezámrzné hloubky, takže se tu bavíme o 80 …

Continue reading this article →

Které technologické vymoženosti jsou vhodné pro zvířata

O tom, že žijeme v dobÄ› technologického pokroku, není sporu. VÄ›tÅ¡ina z nás si vÅ¡ak neuvÄ›domuje, že zasahuje nejen nás, lidi, ale také zvířata. PÅ™edevším pak ta v naší péÄi. I pro nÄ› totiž vymýšlíme stále nové vynálezy, z nichž nÄ›které z nich jsou bezesporu …

Continue reading this article →

Znáte techniku?

Technické vymoženosti jsou opravdu perfektní, když jsou dÄ›lané opravdu s citem a také kvalitnÄ›, protože jsou i lidé, kteří tÅ™eba vyrobí nÄ›jaké technické vÄ›ci, ale ve finále to potom stojí za nic. Kolikrát slýchám, že lidé si tÅ™eba koupí elektrokolo …

Continue reading this article →